POLITIKA KVALITETE, ZAŠTITE OKOLIŠA, ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

 

Politika kvalitete, zaštite okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti tvrtke Skladgradnja d.o.o. sastavni je dio poslovne politike. Oslanjajući se na visoku kvalitetu vlastite tehničko – tehnološke i ljudske te primjenom sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i OHSAS sustavom, cilj nam je pružiti usluge kupcu sukladne zahtijevanim specifikacijama kvalitete, a uz istovremeno očuvanje okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu na principima održivog razvoja i stalnog praćenja trendova kvalitete u našem području rada .

 

Svjesni važnosti upravljanja sustavom kvalitete,okolišem te upravljanja OHSAS sustavom Uprava se obavezuje:

 

 • ispunjavati sve zahtjeve koje propisuju norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 • politiku upravljanja kvalitetom, okolišem, te zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu promovirati i pojasniti svim djelatnicima tvrtke kao i svim vanjskim suradnicima
 • zapošljavati stručno osoblje, uz mogućnost stalnog razvijanja, usavršavanja i educiranja
 • ispunjavati i realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve kupaca, sukladno zahtjevima norme
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima, te ih upoznati sa OHSAS sustavom
 • upravljati otpadom na principima dobre prakse gospodarenja otpadom
 • sprečavati onečišćenje okoliša
 • svojim djelovanjem trajno poboljšavati stanje okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu
 • koristiti sve resurse na principima održivog razvoja
 • zaštiti zdravlje i sigurnosti djelatnika
 • svakodnevno usklađivati sa zakonskim zahtjevima zaštite zdravlja i sigurnosti djelatnika, te zaštite okoliša
 • trenutno i bez ikakve tolerancije otklanjati neprimjereno ponašanje u svezi sa zdravljem i sigurnosti djelatnika, te svakodnevno jačati svijest svojih djelatnika o istome

 

Stalna poboljšanja sustava osigurana su resursima, raznim mehanizmima nadzora ( u cilju otkrivanja nesukladnosti ) i kontrole nad učinkovitosti sustava kvalitete, okoliša i OHSAS sustava, koju je Uprava osigurala te je potiče kroz redovnu unutarnju komunikaciju, uvažavajući činjenicu da je ispunjenje zahtjeva kupaca naš osnovni imperativ. Sve to je omogućeno konstantnom edukacijom zaposlenika, razvijajući svjesnost o važnosti upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša .
Uvedeni sustav upravljanja kvalitetom, okolišem te zaštiti zdravlja i sigurnosti ostvaruje učinkovito poslovanje što dovodi do ostvarenja većeg profita, a time i zadovoljstva Uprave i svih zaposlenika tvrtke Skladgradnja d.o.o.
Politiku kvalitete, zaštite okoliša i OHSAS sustava provodi Uprava i svi djelatnici Skladgradnje d.o.o.

 

Split, 01. srpnja 2013.

 

Direktor: Slaven Žužul, dipl.ing.

 

 

 

 

CERTIFIKATI I LICENCE

  BV_Certification_OHSAS 18001

Suglasnost za građenje građevina i skupine zahtjevnosti od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (Skupina A)